Skip to main content

ACUVUE® VILKÅR OG BETINGELSER

Sidst opdateret d. 18/06/2019

Dette internetsteds indhold tilhører eller forvaltes af Johnson & Johnson Vision Care., og er beskyttet af international ophavsret. Indholdet må kun downloades til eget, privat brug til ikke kommercielle formål, og ændring eller senere gengivelse af indholdet er ikke tilladt. Ellers må indholdet ikke kopieres eller bruges på nogen måde.

Ejerne af dette internetsted bestræber sig i rimeligt omfang på at gengive så præcise og opdaterede informationer som muligt på dette internetsted, men vil ikke give garantier eller forsikringer om nøjagtigheden, gyldigheden eller fuldstændigheden af de gengivne informationer. Ejerne af dette netsted kan ikke gøres ansvarlige for materielle skader eller personskader som følge af adgang til eller manglende adgang til dette internetsted, eller fordi brugerne handler i tillid til informationerne på dette internetsted. Det er tiltænkt brugere i Danmark.

Dette internetsted kan indeholde links eller henvisninger til andre hjemmesider, men ejerne af dette internetsted er ikke ansvarlige for andre hjemmesiders indhold og kan ikke et drages til ansvar for materielle skader eller personskader i forbindelse med indholdet. Links til andre hjemmesider er udelukkende tænkt som en service for brugerne af dette internetsted.

Handelsmærker, servicemærker, handelsnavne, varebetegnelser og produkter beskrevet på dette internetsted er beskyttet i Danmark og af international ophavsret. Ingen af disse må bruges uden forudgående skriftligt samtykke fra ejerne af dette internetsted, undtagen med henblik på at identificere selskabets produkter eller serviceydelser.

Alle oplysninger, som kan føres tilbage til bestemte personer i den elektroniske kommunikation på dette internetsted, er underkastet dette netsteds personoplysningspolitik. Ejerne af dette internetsted kan frit bruge eller kopiere alle andre oplysninger i nævnte kommunikation, inklusive idéer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow, som måtte fremgå heraf, til ethvert formål. Disse formål kan omfatte videregivelse til tredjemand og/eller udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af varer eller serviceydelser.

Afsenderen af meddelelser til dette internetsted eller på anden måde til ejerne af dette internetsted har ansvaret for meddelelsernes indhold og informationer, herunder sandfærdigheden og rigtigheden.