ACUVUE® VILKÅR OG BETINGELSER

Sidst opdateret d. 10/09/2020

 

Servicevilkår

 

Læs venligst disse servicevilkår ("aftalen") omhyggeligt. Ved at klikke på eller trykke på "OK" eller "Enig" (eller et lignende udtryk) i forbindelse med denne aftale eller ved at bruge tjenesterne (som defineret nedenfor) accepterer du denne aftale. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af denne aftale til fremtidig reference. Vi forbeholder retten til at foretage ændringer som beskrevet nedenfor.

Denne Aftale er mellem dig og Johnson & Johnson Vision Care Ireland (”firmaet" eller "vi" eller "os" eller "vores") vedrørende din brug af webstedet acuvue.dk på https://www.acuvue.dk/ ("hjemmesiden") eller den mobile software app i forbindelse med hvilken du har tilgang til denne aftale ("appen") (samlet, "tjenesterne").

Hvis du ikke er villig til at acceptere vilkårene og betingelserne i aftalen, beder vi dig om ikke at tilgå eller bruge tjenesterne eller udgive eller indlægge materiale på platformen eller bestille eventuelle varer fra den. Gennemgå venligst vores privatlivspolitik, der findes på https://www.acuvue.dk/Privatlivspolitik for detaljer om, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi bruger dem.

 

Dette websted er rettet mod beboere hjemmehørende i Danmark. Du bekræfter, at du er myndig til at indgå denne aftale eller, hvis du ikke er, at du har fået tilladelse fra forældre eller værger til at indgå denne aftale.

Hvis du bruger Tjenesterne på vegne af eller til fordel for en organisation, som du er tilknyttet, accepterer du vilkårene i denne Aftale på vegne af dig selv og en sådan organisation, og du bekræfter, at du har den juridiske myndighed at binde en sådan organisation til denne Aftale. Henvisninger til "dig" og "din" i denne aftale henviser til både dig og enhver sådan organisation.

1. Vores ret til at foretage ændringer. Vi kan ændre denne aftale fra tid til anden (af grunde, såsom ændringer i funktioner eller tjenester, der tilbydes af dette websted eller som reaktion på en lovændring) ved at underrette dig om sådanne ændringer med rimelige midler og ved at stille en revideret aftale til rådighed gennem tjenesterne. Sådanne ændringer gælder ikke for enhver strid mellem dig og os, der opstår før den dato, hvor vi har udgivet den reviderede aftale, der indeholder sådanne ændringer, eller vi på anden måde har meddelt dig sådanne ændringer. Hvis du klikker eller trykker på "OK" eller "enig" (eller et tilsvarende udtryk) i forbindelse med denne aftale eller din brug af tjenestene efter eventuelle ændringer, vil betyde din accept af sådanne ændringer. "sidst opdateret" angivelsen ovenfor angiver, hvornår denne aftale sidst blev ændret.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, kan vi til enhver tid og uden ansvar ændre eller afbryde hele eller en del af tjenesterne (f.eks. for at afspejle ændringer i de relevante love, for at beskytte tjenesternes sikkerhed eller for at gennemføre rimelige tekniske tilpasninger og forbedringer, at ændre de tjenester og funktioner, der leveres af webstedet); opkræve, ændre eller fjerne eventuelle gebyrer, der kræves for at bruge tjenesterne, hvor det er nødvendigt eller tilbyde nogle eller alle brugere muligheder efter eget valg. Vi vil forsøge at underrette dig med rimelige midler om (i) eventuelle ændringer, der vil have en væsentlig negativ indvirkning på din brug af tjenesten som helhed; og (ii) enhver væsentlig stigning i de gebyrer, som vi opkræver for at bruge tjenesterne.

2. Information ansvarsfraskrivelse

INFORMATIONEN, INKLUSIV RÅDGIVNING OG ANBEFALINGER, DER ER LEVERET SOM DEL AF TJENESTERNE, ER KUN BESTEMT TIL UDDANNELSES- OG INFORMATIONSFORANSTALTNINGER. DET ER IKKE BEREGNET SOM MEDICIN- ELLER SUNDHEDSVEJLEDNING, ELLER SOM ANVENDELSE TIL MEDICINSK DIAGNOSE ELLER BEHANDLING, FOR INDIVIDUELLE PROBLEMSTILLINGER. DET ER HELLER IKKE MENT SOM ERSTATNING TIL PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG SERVICE FRA EN KVALIFICERET SUNDHEDSPLEJEFORSIKRING DER ER BEKENDT MED DINE UNIKKE FORHOLD. OPSØG ALTID RÅD HOS EGEN LÆGE ELLER ANDRE KVALIFICEREDE SUNDHEDSLEVERANDØRER MED HENSYN TIL HELBRED, OG FØR DU STARTER EN NY BEHANDLING. DIN BRUG AF TJENESTERNE ER UNDERLAGT DE YDERLIGERE VILKÅR OG BETINGELSER, SOM FOREKOMMER UNDER BRUG AF TJENESTERNE.

 

VI TAGER IKKE ANSVAR FOR KONSEKVENSER DER RELATERER DIREKTE ELLER INDIREKTE TIL EN HANDLING ELLER MANGEL PÅ HANDLING, BASERET PÅ INFORMATIONEN ELLER ANDET MATERIALE LEVERET SOM DEL AF TJENESTERNE. SELV OM VI STRÆBER EFTER AT HOLDE INFORMATIONERNE, DER LEVERES AF TJENESTEYDERNE, NØJAGTIGE, HELE OG OP TIL DATO, GIVER VI INGEN GARANTI, OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR, SKADE ELLER TAB I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, HELHEDEN ELLER DATOEN PÅ DE OPLYSNINGER, DER LEVERES SOM DEL AF TJENESTERNE.

 

3. Oplysninger indsendt via tjenesterne. Din indsendelse af oplysninger via tjenesterne er underlagt vores privatlivspolitik, som findes på https://www.acuvue.dk/Privatlivspolitik herunder vores cookie politik, der findes på https://www.acuvue.dk/cookiepolitik.  

4. Juridiske spørgsmål. Tjenesterne er muligvis ikke relevante eller tilgængelige til brug i visse jurisdiktioner uden for EU. Enhver brug af tjenesterne er på egen risiko, og du skal overholde alle gældende love og regler herom. Vi kan helt eller delvis begrænse tilgængeligheden af tjenesterne til enhver tid efter vores eget skøn af gyldige årsager (f.eks. for at overholde relevante love og lovkrav for at beskytte tjenesternes sikkerhed eller at gennemføre rimelige tekniske justeringer).

5. Acceptabel brug og regler for adfærd. Du må ikke:

 • Indsende, transmittere eller på anden måde gøre materialer tilgængelige, via eller i forbindelse med tjenesterne, der er eller måtte være: (a) truende, chikanerende, nedværdigende, hadefulde, intimiderende eller på anden måde undlader at respektere andres rettigheder og værdighed (b) ærekrænkende, injurierende eller bedrageriske (c) uanstændige, pornografiske eller på anden måde anstødelige eller (d) beskyttet af ophavsret, copyright, forretningshemmelighed, reklamationsret eller privatlivets fred eller enhver anden ret uden udtrykkelig forudgående skriftligt samtykke fra den gældende ejer.
 • Udgive, transmittere eller på anden måde gøre tilgængelig via eller i forbindelse med tjenesterne enhver virus, trojansk hest, påskeæg, tidsbombe, spyware eller anden computerkode, fil eller program, der er eller er potentielt skadeligt eller invasivt eller har til hensigt at skade eller kapre driften af eller overvåge brugen af hardware, software eller udstyr (en "virus").
 • Brug tjenesterne til kommercielt formål, herunder brug til kommercielle formål der vil gavne dig på nogen måde.
 • Brug tjenesterne til ethvert formål, der er svigagtigt eller ellers ulovligt.
 • Indsamle oplysninger om brugere af tjenesterne på nogen måde, herunder gennem reverse engineering.
 • Forstyrre driften af tjenesterne eller de servere eller netværk, der bruges til at gøre tjenesterne tilgængelige, herunder ved at hacke eller ændre nogen del af tjenesterne eller krænke krav eller politikker på sådanne servere eller netværk.
 • Begrænse eller hæmme andre personer i at bruge tjenesterne.
 • Reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, oprette afledte værker af, sælge, udleje, låne, lease, timeshare, distribuere eller på anden måde udnytte nogen del af (eller anden brug af) tjenesterne, medmindre udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale uden vores udtrykkelige forudgående skriftligt samtykke.
 • Reverse engineer, decompile eller adskille nogen del af tjenesterne, undtagen hvor sådanne begrænsninger udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lovgivning.
 • Fjerne ophavsret, varemærker eller anden beskyttelse fra tjenesterne.
 • Inkorporere dele af tjenesterne i produkter eller anden tjeneste uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.
 • Systematisk downloade og gemme indholdet af tjenesterne.
 • Bruge en robot, edderkop, site searching/retrieval application eller anden manuel eller automatisk enhed til at hente, indeksere, "skrabe", "data mine" eller på anden måde samle tjenesternes indhold eller reproducere eller omgå navigationsstruktur eller præsentation af tjenesterne uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke. Uanset ovenstående og med forbehold for overholdelse af instruktioner, der er opført i robots.txt-filen, der er placeret i tjenestens rodkatalog, giver vi operatører (herunder men ikke begrænset til private virksomheder) af søgemaskiner tilladelse til at bruge edderkopper til at kopiere materialer fra tjenesterne udelukkende (og udelukkende i det omfang det er nødvendigt) for at skabe offentligt tilgængelige søgbare indekser af sådanne materialer, men ikke cacher eller arkiver af sådanne materialer. Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde sådanne tilladelser, enten generelt eller i særlige tilfælde, til enhver tid og uden varsel.

Du er ansvarlig for at opnå, vedligeholde og betale for al hardware, telekommunikation og andre tjenester, der er nødvendige for at du kan bruge Tjenesterne.

6. Produkter. Tjenesterne kan vise lister, beskrivelser og billeder af varer eller tjenester eller relaterede kuponer eller rabatter (samlet "produkter") samt referencer og links til produkter. Vi forsøger at beskrive de tilgængelige varer på tjenesterne så nøjagtigt som muligt og for at skildre den mest up-to-date emballage til rådighed. Vi giver ingen garantier eller repræsentationer for fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, gyldigheden eller aktualiteten af sådanne oversigter, beskrivelser eller billeder (herunder eventuelle funktioner, specifikationer og priser deri) eller om den afbildede produktemballage svarer til det faktiske produkt, du modtager. Sådanne oplysninger og tilgængeligheden af produkter kan ændres når som helst uden varsel.

7. Elektronisk kommunikation Oplysninger, der meddeles som en del af tjenesterne, kan udgøre en elektronisk kommunikation. Når du kommunikerer med os gennem tjenesterne eller via andre former for elektroniske medier, som e-mail, kommunikerer du elektronisk med os. Du accepterer, at vi muligvis kommunikerer elektronisk, underlagt lovgivningen om privatlivets fred og anti-spam, og at sådanne meddelelser, beskeder, oplysninger, aftaler og andre meddelelser, vi leverer til dig elektronisk, svarer til skriftlig kommunikation og har samme kraft og virkning som om de var skriftlige og underskrevet af den part, der sendte meddelelsen.

8. Registrering. Du skal muligvis registrere dig for at bruge tjenesterne. Vi kan afvise, eller kræve at du ændrer, brugernavne, adgangskoder eller andre oplysninger, du angiver. Dit brugernavn og adgangskode er kun til personlig brug. Du er ansvarlig for dine egne fortrolige legitimationsoplysninger og for at begrænse adgangen til din mobilenhed, computer og/eller andre midler til adgang til tjenesterne. Vi er ikke ansvarlige for brug af dine legitimationsoplysninger, der skyldes din manglende evne til at holde dem fortrolige. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der sker under din konto, enten med eller uden din viden. Du skal straks underrette os om uautoriseret brug af dine legitimationsoplysninger eller konto, som du bliver opmærksom på. Vi anbefaler, at i det omfang du har adgang til tjenesterne via en mobil enhed, beskytter du adgangskoden til enheden.

Du accepterer, at alle oplysninger, du giver os, vil være aktuelle, nøjagtige og fuldstændige, og at du vil opdatere sådanne oplysninger ved at underrette os om eventuelle ændringer.

Vi forbeholder os retten til at opsige en hvilken som helst konto efter vores eget skøn, herunder uden begrænsning for manglende overholdelse af disse vilkår for brug, svig eller misbrug eller enhver vildledning.
 

9. Profiler og fora. Du har lov til at stille visse oplysninger eller materialer til rådighed (hver, et "indlæg") i forbindelse med tjenesterne, herunder på profilsider eller interaktive funktioner. Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for noget indlæg, brug eller misbrug af indlæg fra tredjeparter eller for dine interaktioner med andre brugere. Brugere er i sidste ende ansvarlige for deres egne handlinger. Hvis du vælger at gøre dine personlige eller andre oplysninger offentligt tilgængelige via tjenesterne, gør du det på egen risiko.

Du anerkender, at alle fora indeholder meninger og synspunkter fra andre brugere. Du anerkender endvidere, at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden af eventuelle indlæg på webstedet. Du forstår og accepterer, at ansvaret for indlæg alene bæres af den person, der har indsendt indlægget. Du forstår og accepterer, at du vil evaluere og bære alle risici forbundet med brugen af materiale, herunder enhver afhængighed af nøjagtigheden, fuldstændigheden eller brugen af dette materiale.

10. Vores ret til at bruge indlæg. Intet i denne aftale overfører ejerskabsrettigheder i dine indlæg. I hvert indlæg giver du os en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt udbetalt, ikke-eksklusiv, evigvarende, uigenkaldelig, overførbar og fuld licens (uden flere rettigheder) uden yderligere hensyntagen til dig eller nogen tredjepart til reproducere, distribuere, fremvise og bruge (offentligt eller andet), oprette afledte værker af, tilpasse, modificere, opbevare og på anden måde bruge, analysere og udnytte sådanne Indlæg og kontakte dig om dit materiale, i ethvert format eller medie, der er kendt eller herefter udviklet og til ethvert formål (herunder salgsfremmende formål, såsom vidnesbyrd og reklame).

Vi har lov til at bruge ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i eller afledt af indlæg til ethvert formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter. Derfor skal du ikke udgive eller sende os ideer, forslag eller materialer, som du ønsker at holde fortrolige, eller som du forventer at modtage kompensation for. Du vil ikke have nogen krav mod os med hensyn til brug eller ikke-brug af indlæg. Når du sender materiale, forstår du, at vi har ret, men ikke forpligtelsen til at bruge, vise og offentliggøre dit navn, fotografi, stemme, arbejde, biografiske oplysninger og/eller udsagn over hele verden tidsubegrænset på tjenesterne og på ethvert tilknyttet eller efterfølger site eller socialt medie, der ejes eller drives af os eller vores partnere. Hvis vi gør brug af nogen af disse rettigheder, forstår og accepterer du, at du ikke modtager vederlag, betaling, meddelelse eller kredit, og du vil heller ikke gøre indsigelser i forhold til, hvordan vi bruger dem.

Hertil kommer, at hvis du giver os ideer eller forslag ("feedback"), anser vi sådan feedback for at være et indlæg. Du accepterer, at feedback ikke er fortroligt, og at din indvirkning er gratis, uopfordret og uden begrænsning og ikke stiller os under nogen forpligtelse.

Du bekræfter, at (a) du har alle nødvendige rettigheder til at udstede de licenser, der er givet i dette afsnit, (b) dine indlæg er fuldstændige og korrekte, og (c) dine indlæg og at fremstillingen af dem til os ikke er svigagtig eller på anden måde overtræder af gældende lov eller tredjeparts rettigheder. Du afsiger uigenkaldeligt (og giver os tilladelse til at udføre handlinger eller udeladelser i relation til dine indlæg og tilhørende materialer, der måtte være uforenelige med) "moralske rettigheder" eller andre rettigheder med hensyn til tilskrivning af forfatterskab eller integritet af materiale vedrørende dit Indlæg, du måtte have under gældende lovgivning. 

Vi kan pålægge en maksimal mængde lagerplads for indlæg på tjenesterne. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, som du måtte lide som følge af sletning eller manglende lagring af meddelelser, kommunikation eller andre Indlæg, der er forbundet med at opretholde den maksimale mængde lagerplads.

 

11. Overvågning af brug af tjenesten. Vi kan (men har ingen forpligtelse til at) overvåge, evaluere, ændre eller fjerne indlæg før eller efter de vises på tjenesterne eller analysere din adgang til eller brug af tjenesterne. Vi må videregive oplysninger om din adgang til og brug af tjenesterne, omstændighederne omkring overførslen af Indlæg og personlige oplysninger vedrørende brugere, der stiller indlæg til rådighed, i hvert tilfælde i overensstemmelse med gældende lovgivning eller på anmodning fra en domstol eller retshåndhævende myndighed eller anden statslig myndighed eller på anden måde i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

12. Din ret til at bruge tjenesterne. Du anerkender, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder i tjenesterne, herunder webstedet og appen, tilhører os eller vores licensgivere. Du har ingen ret i eller til tjenesten andet end retten til at få adgang til dem i overensstemmelse med denne aftale. Med forbehold for din overholdelse af og udelukkende i løbet af denne aftale: (a) må du se en kopi af webstedet på en enkelt enhed udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug; (b) vi tillader dig, på et begrænset, ikke-eksklusivt, tilbagekaldeligt, ikke-overførbart, ikke-underlicensabelt grundlag, at installere og bruge appen på en enhed, som du ejer eller kontrollerer udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Appen er licenseret (ikke solgt) til dig. Hvis du ikke overholder denne aftale, skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge tjenesterne og slette appen fra din enhed. Du er ansvarlig for at holde din enhed sikker og beskytte den på passende vis.

13. Selskabets ejendomsret. Vi og vores leverandører ejer tjenestene, som er beskyttet af ejendomsrettigheder og love, herunder alle vores varemærker, servicemærker og tilhørende logoer. Alle varemærker, servicemærker og logoer (samlet "mærker") på tjenesterne, der ikke ejes af os, tilhører deres respektive ejere. Du må ikke bruge vores mærker i forbindelse med produkter eller tjenester, der ikke er vores, eller på anden måde, der kan forårsage forvirring. Intet indeholdt i tjenestene skal fortolkes som at give nogen ret til at bruge mærker uden det udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke fra ejeren.

14. Tredjepartsmaterialer: Links. Tjenesterne kan give adgang til tredjepartsoplysninger, produkter, tjenester og andre materialer, herunder indlæg (samlet, "tredjepartsmaterialer") og herunder adgang via links. Vi har ikke kontrol over eller anerkender ikke, og er ikke ansvarlige for, tredjepartsmaterialer. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge tredjepartsmaterialer, og vi kan til enhver tid blokere eller deaktivere adgang til tredjepartsmaterialer. Din adgang eller brug af tredjepartsmaterialer er på egen risiko og er underlagt yderligere vilkår, betingelser og politikker, der gælder for sådanne materialer.

15. Yderligere vilkår. Yderligere vilkår kan regulere visse funktioner eller indhold af tjenesterne, såsom tilbud, lodtrækninger og forskellige konkurrencer. Ved at deltage i aktiviteter som en del af tjenesten, der styres af yderligere vilkår, såsom en lodtrækning eller konkurrencer med officielle regler, accepterer du, at du vil blive underlagt disse yderligere vilkår ud over disse vilkår for brug.

16. Ansvarsfraskrivelse af Garantier. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, stilles Tjenesterne til rådighed for dig på et "Som Er"-, "Hvor Er"- og "Hvor Tilgængelig"-grundlag uden nogen garantier eller betingelser af nogen art, hvad enten udtrykt, antydet eller lovbestemt.

Vi fraskriver alle garantier med hensyn til Tjenesterne i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, herunder garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke-overtrædelse og titel.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov og underlagt gældende vilkår og betingelser eller politikker, der gælder for brugen af tredjepartsmaterialer som beskrevet i Afsnit 13, stilles der tredjepartsmaterialer til rådighed for dig på en "Som Er"-, ”Hvor Er”- "og "Hvor Tilgængelig"-basis, uden nogen form for garanti, uanset om det er udtrykt eller antydet. Vi fraskriver os alle garantier med hensyn til tredjepartsmaterialer.

Uden at begrænse forståelsen af det foregående, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, giver vi ingen garanti for, at Tjenesten vil være sikker, at brugernavn, kodeord eller anden sikkerhedsforanstaltning, som du må bruge eller tillade andre at bruge i forbindelse med Tjenesten, forhindrer uautoriseret adgang til din Tjeneste-konto eller relateret information, eller at din Tjeneste-konto eller relateret information ikke bliver tilgået eller misbrugt af tredjepart.

Alle ansvarsfraskrivelser af enhver art i denne aftale (herunder i dette afsnit og andre steder i denne Aftale) er til gavn for både selskabet og dets datterselskaber og deres respektive aktionærer, direktører, officerer, medarbejdere, affilierede, agenter, repræsentanter, licensgivere, leverandører og serviceudbydere og deres respektive efterfølgere og overdragere (samlet, "Selskabsparterne").

Selvom vi benytter rimelige forholdsregler til at forsøge at opretholde tjenesternes aktualitet, integritet og sikkerhed, kan vi ikke garantere, at de er eller vil forblive opdaterede, komplette, korrekte eller sikre, eller at adgangen til dem vil være uafbrudt. Tjenesterne kan indeholde unøjagtigheder, fejl og materialer, der er i strid med denne aftale. Derudover kan tredjeparter foretage uautoriserede ændringer af tjenesterne. Hvis du bliver opmærksom på en sådan ændring, kan du bruge linket på kontakt os https://www.acuvue.dk/kontakt-os og give en beskrivelse af ændringen og dens placering på tjenesterne.

17. Ansvarsbegrænsning.

Intet i denne Aftale begrænser, udelukker eller ændrer eller påtænker at begrænse, udelukke eller ændre lovpligtige lovbestemte forbrugerrettigheder i henhold til gældende lovgivning.

I det omfang, det er tilladt ifølge loven: (a) vil vi ikke være ansvarlige for eventuelle indirekte, Hændelige, følgelige, specielle eller  Pønalt begundedeskader af nogen art, eller tab der ikke rimeligt kunne forudses for dig eller os på det tidspunkt du indgik i denne Aftale, som i hvert tilfælde opstår ud af eller i forbindelse med Tjenesten eller denne Aftale og i henhold til enhver kontrakt, erstatningsret (herunder forsømmelighed), ansvar eller anden teori (samlet "Indirekte Tab"). Tab eller skade kan forudses, hvis det enten er indlysende, at det vil ske, eller hvis du og vi vidste, at det kunne ske, da kontrakten blev indgået.

Uden at begrænse ovenstående, er vi ikke ansvarlige for indirekte tab af nogen art som følge af din brug af eller manglende evne til at bruge Tjenesterne eller fra Produkter eller Tredjepartsmaterialer, herunder fra enhver Virus, der måtte blive overført i forbindelse hermed.

Virksomhedsparterne udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar over for dig, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for død eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller uagtsomhed hos vores medarbejdere, agenter eller underleverandører, grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd eller svig eller svigagtig vildledning.

Alle begrænsninger af ansvar af enhver art i denne Aftale (herunder i dette afsnit og andre steder i denne Aftale) er til gavn for både Selskabet og Selskabsparterne.

Med hensyn til eventuelle vilkår, betingelser eller garantier, der ikke kan udelukkes i henhold til vedtægter, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, er vores ansvar begrænset (efter vores valg) til forsyning eller refusion af omkostningerne ved relevante tjenester.

18. Krav fra tredjepart. Hvis vi sagsøges af en tredjepart som et resultat af din overtrædelse af denne aftale, eller din krænkelse af en rettighed, der er tillagt en tredjepart, er du i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, ansvarlig for alt ansvar, skader, tab, omkostninger, udgifter og gebyrer (inklusive advokatsalær), der er afholdt af parterne. 

19. Opsigelse. Du kan stoppe med at bruge tjenesterne og dermed opsige denne aftale til enhver tid. Vi kan opsige eller suspendere din brug af tjenesterne, hvis du ikke overholder denne aftale, engagerer dig i bedrageri eller misbrug, eller hvis du eller nogen, der bruger din konto, giver vildledende oplysninger til os. Når det er rimeligt under omstændighederne, vil vi give dig mindst fireogtyve (24) timers varsel om opsigelse eller suspension, forudsat at hvis vi med rimelighed tror på at du har væsentligt overtrådt denne aftale, kan vi straks opsige eller suspendere dig. Ved enhver opsigelse eller suspension vil din ret til at bruge tjenesterne straks ophøre, og vi kan uden ansvar for dig eller tredjepart straks deaktivere eller slette dit brugernavn, adgangskode og konto og alle tilknyttede materialer uden forpligtelse til at levere yderligere adgang til sådanne materialer. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale vil fortsat bestå efter udløb eller opsigelse af denne aftale.

20. Gældende Lov: Jurisdiktion. Aftalen er underlagt dansk lovgivning. Tvister, som måtte opstå i forbindelse med eller som følge af aftalen eller disse servicevilkår, skal anmeldes til domsmyndigheden i København. Forbrugere kan dog indbringe tvister for retten ved deres hjemting.

21. Filtrering. Forældrekontrolbeskyttelse som kan hjælpe dig med at begrænse adgangen til materiale, som kan være skadeligt for eller upassende for mindreårige, (f.eks. computerhardware, software eller filtreringstjenester) er kommercielt tilgængelige. Oplysninger, der identificerer nuværende udbydere af sådanne beskyttelser (som vi ikke støtter) er tilgængelige via https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.

22. Oplysninger eller klager. Hvis du har et spørgsmål eller en klage angående Tjenesterne, skal du bruge linket på kontakt os https://www.acuvue.dk/kontakt-os.

23. Krænkelser af ophavsret. Hvis du i god tro mener, at materialer, der er tilgængelige på tjenesterne, overtræder din ophavsret, kan du skrive til os via mail og anmode om, at vi fjerner sådant materiale eller blokerer adgang til det. Vær nøjagtigt om identiteten og placeringen af de krænkende materialer. Hvis du i god tro mener, at nogen fejlagtigt har indgivet en meddelelse om krænkelse af ophavsret mod dig, kan du sende os en skriftlig modpåstand. Meddelelser og modpåstande skal sendes via linket på kontakt os https://www.acuvue.dk/kontakt-os. I USA, ud over at kontakte os ved at klikke på kontakt os https://www.acuvue.dk/kontakt-os kan selskabets agent for klager vedrørende Digital Loginmenuen Copyright Pct (DMCA) kontaktes skriftligt på følgende adresse:

Trademark Law Department

Johnson & Johnson

One Johnson & Johnson Plaza

New Brunswick, NJ 08933

 

Denne adresse kan også bruges til at kontakte os angående krænkelse af ophavsret i jurisdiktioner uden for USA, eller du kan kontakte os ved at klikke på kontakt os https://www.acuvue.dk/kontakt-os.

 

24. Eksportkontrol. Tjenesterne er underlagt amerikanske eksportkontrolbegrænsninger. Vi vil ikke bevidst gøre tjenesterne tilgængelige for dig, hvis du er, og du bekræfter, at du ikke er, (a) lokaliseret i eller bosiddende eller statsborger i et land, der er omfattet af en amerikansk embargo eller handelssanktion (i øjeblikket Cuba , Iran, Sudan, Syrien og Krimregionen i Ukraine) (se http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx for mere information om amerikanske sanktioner); eller (b) på en af de amerikanske regeringslister over begrænsede slutbrugere (f.eks. listen over "Specielt Udpegede Statsborgere", der findes på http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

25. Fremadrettede udsagn Erklæringer, der fremgår af tjenesterne, der vedrører os, vores datterselskaber eller vores og deres ledelse, og som ikke er historiske fakta, er ”fremadrettede udsagn." Fremadrettede udsagn er kun forudsigelser, og faktiske fremtidige begivenheder kan afvige væsentligt fra dem, der diskuteres i ethvert Fremadrettet udsagn. Forskellige eksterne faktorer og risici påvirker vores drift, markeder, produkter, tjenester og priser. Disse faktorer og risici er beskrevet i vores nuværende årsrapport indleveret til SEC og i andre arkiver, vi laver med SEC. Du kan få adgang til vores seneste SEC-arkiver via SEC EDGAR-systemet, der findes på www.sec.gov, eller du kan få disse arkiver direkte fra os uden omkostninger. Vi fralægger os enhver forpligtelse eller ansvar for at opdatere, revidere eller supplere enhver fremadrettet erklæring eller andre angivelser, der fremgår af tjenesterne.

26. Andre vigtige vilkår. Denne aftale er ikke, og skal ikke fortolkes som at, skabe et partnerskabs-, joint venture-, arbejdsgiver-medarbejder-, agentur- eller franchisegiver-franchiseleverandørforhold mellem dig og os. Denne aftale er mellem dig og os. Medmindre andet fremgår af Afsnit 17, 18 og 27, har ingen anden person ret til at håndhæve nogen af betingelserne i denne aftale. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er fundet ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund uden retskraft, anses denne bestemmelse for at være adskilt fra denne aftale og vil ikke påvirke gyldigheden af resterende bestemmelser. Du må ikke overdrage, overføre eller underlicensiere nogen eller alle dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden vores forudgående skriftlige samtykke. Vi må overdrage, overføre eller underlicensiere nogen eller alle vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden begrænsninger. Ingen afkald fra parterne af overtrædelser eller misligholdelse i henhold til denne aftale anses for at være afkald på forudgående eller efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse. Enhver overskrift, billedtekst eller sektionstitel indeholdt heri er kun til bekvemmelighed og definerer eller forklarer på ingen måde sektionerne eller bestemmelserne. Alle udtryk defineret i ental skal have samme betydning, når de anvendes i flertal, hvor det er relevant, og medmindre andet er angivet. Enhver anvendelse af udtrykket "inklusive" eller variationer deraf i denne aftale skal fortolkes som om efterfulgt af udtrykket "uden begrænsning". Denne aftale, herunder vilkår og betingelser, der er medtaget heri, er hele aftalen mellem dig og os vedrørende emnet i denne aftale og, i fraværet af svig, erstatter alle tidligere eller samtidige skriftlige eller mundtlige aftaler eller forståelser mellem dig og os vedrørende dette emne. Meddelelser til dig (herunder meddelelser om ændringer i denne aftale) kan ske via post til tjenesterne eller via e-mail (herunder i hvert tilfælde via links) eller ved almindelig post. Uden begrænsning skal en trykt udgave af denne aftale og enhver meddelelse i elektronisk form anerkendes i retslige eller administrative procedurer baseret på eller relateret til denne aftale i samme omfang og under de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og -registre, der oprindeligt blev genereret og opretholdes i trykt form. Ingen af parterne vil være ansvarlige for manglende opfyldelse af en forpligtelse som følge af en årsag uden for deres kontrol.

27. Vilkår krævet af Apple. Ud over at du er enig i ovenstående vilkår og betingelser og uanset hvad der er modsat heri, gælder følgende bestemmelser for din brug af enhver version af appen, der er kompatibel med Apple Inc iOS-operativsystem ("Apple"). Apple er ikke part i denne aftale, ejer ikke og er ikke ansvarlige for appen. Apple yder ingen garanti for appen, undtagen hvis det er relevant, for at refundere købsprisen for den. Apple er ikke ansvarlig for vedligeholdelse eller andre supporttjenester på appen og er ikke ansvarlig for andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgifter i forbindelse med appen, herunder eventuelle tredjeparts produktansvarskrav, krav om at appen ikke overholder gældende lovbestemte eller lovmæssige krav, krav i henhold til forbrugerbeskyttelse, privatlivets fred eller lignende lovgivning (herunder i forbindelse med brug af appens Apple HealthKit- eller HomeKit-rammer) og krav med hensyn til krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Eventuelle henvendelser eller klager vedrørende brugen af appen, herunder dem, der vedrører intellektuelle ejendomsrettigheder, skal rettes til Selskabet i overensstemmelse med "Information eller klager"-afsnittet ovenfor. Licensen, du har fået her, er begrænset til en ikke-overførbar licens til at bruge appen på et Apple-mærket produkt, der kører Apples iOS-operativsystem og ejes eller kontrolleres af dig, eller som ellers er tilladt i henhold til brugsreglerne i Apples App Store Servicevilkår, bortset fra at appen kan fås adgang til og bruges af andre konti, der er forbundet med køberen via Familiedeling eller volumenindkøb. Derudover skal du overholde betingelserne i en tredjepartsaftale, der gælder for dig, når du bruger programmet, f.eks. din trådløse datatjenesteaftale. Apple og Apples datterselskaber er tredjepartsmodtagere af denne aftale og vil efter din accept af vilkårene i denne aftale have ret (og anses for at have accepteret retten) til at håndhæve denne aftale mod dig som en tredjepartsmodtager heraf; uanset ovenstående er selskabets ret til at indgå, ophæve eller opsige enhver ændring, ophævelse eller afvikling i henhold til denne aftale ikke underlagt samtykke fra tredjepart.